Spulwike

Spulwike start nije wike!

Goeie goeie goeie, hé hé hé!

Nije wike sille wy alwer los mei de spulwike. De yndieling fan de doarpen is bekind en de befestigingsmails binne ferstjoert nei alle bern dy’t opjûn binne (ek alle bern op de reservelist kinne meidwaan)! Spulwike sit fol, mar wy hawwe de bern no ferdield oer twa kear twa dagen.

Hjir is alle ynformaasje te finen oer:

Easterwierrum, groep 3&4: http://www.spulwike.frl/easterwierrum/

Easterlittens, groep 5&6: http://www.spulwike.frl/easterlittens/

Weidum, groep 7&8: http://www.spulwike.frl/weidum/

Marlou de Jong • 9 juli 2021


Previous Post

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram