Spulwike

0

Stiperkommisje

Stiperkommisje

De stiperkommisje fan de Spulwike bestiet út in foarsitter en de minsken fan de werfing. Elts jier yn de oanrin, tiidens en nei de Spulwike, soarchje sy der meiïnoar foar dat it kontakt mei ús stipers ûnderholden bliuwt en dat nije stipers oanlutsen wurde. Dit binne ûndersteande minsken:

  • Cornelis Bruinsma (foarsitter)
  • Bauke Sieswerda
  • Wouter Appelboom
  • Jort Wijnstra
  • Laurens Lageveen
  • Rik Cosijn
  • Sjoerd van der Hem
  • Yannick Strobl
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
Instagram