Spulwike

0

Easterlittens

Voor Nederlands even naar beneden scrollen.

HOLLE BOLLE TSJING!!

Jaaa, it is al hast wer safier, Spulwike komt hieltyd tichterby! Alle bern dy’t opjûn binne hawwe rûn 10 july fia de e-mail in befestiging hân mei de ynformaasjebrief (check jimme spam). Dêr stiet per doarp de meast wichtige ynformaasje yn. Derneist is de brief ek op de webside te sjen. As der noch fragen binne, sjoch dan ek even by Fragen op ús webside.

HOLLE BOLLE TSJING!! 

Jaaa, het is alweer bijna zover, Spulwike komt steeds dichterbij! Alle kinderen die zijn opgegeven hebben rond 10 juli via de mail bevestiging gehad samen met de informatiebrief (check de spam). Daar staat per dorp de meest belangrijke informatie in. Daarnaast is de brief ook op de website te zien. Mochten er nog vragen zijn, kijk dan ook eerst even bij “Fragen” op deze website.

De brief foar Easterlittens – groep 5&6:

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Wil jij op de hoogte blijven van Spulwike? Volg ons op social media :)!

YouTube
YouTube
Instagram