Spulwike

0

Media

De Spulwikekrante komt elts jier út as spesjale útjefte fan “Op ‘e Skille“, de krante dy’t ferskynt yn ‘e Greidhoeke (regio Littenseradiel). De krante wurdt elts jier gearstelt troch de sekretaris en oare frijwillichers fan Spulwike. Kinst hjirûnder de Spulwikekrante digitaal nochris neilêze.

Hoe is de krante ûntstean?

Yn 2003 wie der samar in Media Team: Tsjerk Bottema, Tjerk Kooistra, Wybo Smids en Klaas Greidanus hawwe ferskatene jierren by de doarpen lâns west mei in karavan fol computers, printers en kamera’s. Yn 2005 hawwe se harren lêste krante makke en alles oerdroegen oan de stifting sindsdien is de Sekretaris ferantwurdelik foar it gearstellen fan de krante.

Spulwikekrante 2023

Spulwikekrante 2022

Spulwikekrante 2021

Spulwikekrante 2019

Spulwikekrante 2018

Spulwikekrante 2017

Spulwikekrante 2016

Spulwikekrante 2015

Spulwikekrante 2014

Spulwikekrante 2012

Spulwikekrante 2011

Spulwikekrante 2008

Spulwikekrante 2007

Spulwikekrante 2006

Spulwikekrante 2005

Spulwikekrante 2004

Spulwikekrante 2003

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Wil jij op de hoogte blijven van Spulwike? Volg ons op social media :)!

YouTube
YouTube
Instagram